vyhledat> | domů>

 

Objevování stop římského vojska na celém markomanském území se opírá v současné době o systematické zmapování nálezů, svědčících na území Moravy o prezenci římské armády a jejím prostorovém rozložení v období markomanských válek. V posledních letech byla evidována celá řada důležitých, převážně kovových nálezů. Do metodiky vyhledávání dalších objektů je dnes již plnohodnotně zapojena též celá škála GIS analýz, letecká a povrchová prospekce krajiny. V rámci tohoto tématu je pracoviště v Dolních Dunajovicích zapojeno do širokého spektra formálních i neformálních mezinárodních spoluprací (např. s Archeologickým ústavem SAV Nitra, RGK Frankfurt am Main).

 

 

 

Od roku 2010 probíhá ve spolupráci s Rakouským archeologickým ústavem (ÖAI Wien, doc. dr. Stefan Groh, dr. Helga Sedlmayer) společný projekt objevování a ověřování krátkodobých táborů římské armády také na území Dolního Rakouska. V rámci této spolupráce pracovní tým expozitury v Dolních Dunajovicích provádí již druhým rokem (sezóna 2011) ověřovací terénní výzkum opevnění římského krátkodobého tábora v Engelhartstetten.

 

 

 

 

Nově byl od roku 2012 zahájen bilitarální projekt, který tématicky navazuje na spolupráci Rakouského archeologického ústavu (ÖAI Wien, doc. dr. Stefan Groh, dr. Helga Sedlmayer) a Archeologického ústavu v Brně (Mgr. Balázs Komoróczy, PhD.). Projekt je zaměřen na multidisciplinární výzkum tzv. krátkodobých táborů v prostoru Moravy a naddunajské části Dolního Rakouska. Tento přístup (zejména využití přírodovědných metod a digitálních dokumentačních postupů) a kladené otázky jsou zaměřeny na revizi výpovědní hodnoty a interpretečních možností pozůstatků římských opevňovacích struktur na území středodunajského barbarika.