vyhledat> | domů>

 

Seriál Střípky archeologie (Břeclavský deník.cz) výběr na serveru denik.cz>

 

Na svazích Pálavy lovili lidé nejenom mamuty

Specialista odhalí i potravu do záhrobí

Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky

Umělecké výtvory patřily k magickým rituálům

Břeclavsko je rájem archeologických nálezů

Cesta do záhrobí: mrtví mezi živými

Kde bydleli staří obyvatelé Břeclavska

Domy prvních zemědělců měly i čtyřicet metrů

Rondely sloužily pravděpodobně obřadům

Na prahu nové éry: rozvoj léčby i orby

Zdobenou keramiku trumflo zpracování mědi

Mezi první zbraně patřily sekeromlaty a dýky

Sekeromlaty vystřídali lukostřelci

Turold: Zničená jeskyně pro všechny

Šperky doby bronzové: jehlice, spony i čelenky

V pravěku se pohřbívalo nejen na pohřebištích

Hradiska? Města bronzového období

Břeclavsko za vlády bronzového meče

Břeclavsko skrývá bronzové poklady

Střípky archeologie: Břeclavko na počátku doby železné

Hradiska před nástupem Keltů osiřela. Zásahem kmene Skýtů

Keltové se usadili také na Břeclavsku

Jedno ze starých keltských měst stálo nedaleko Mikulova

Keltštní válečníci po sobě zanechali stopy i na Břeclavsku

Období změn: Keltové odcházejí, začíná éra Germánů

Když bohové vládli v paláci Walhala. A za časů druidů

Osady starých Germánů stály i na Břeclavsku

Marcus Aurelius bojoval s barbary také na Břeclavsku

Pohřebiště Germánů jsou také na Břeclavsku

Římské tábory stály u Mušova, Břeclavi i Ivaně

Římané obchodovali s Germány i na Břeclavsku

 

 

Ostatní

Antičtí Římané na Moravě (Český rozhlas)

Co odkryly nálezy římských táborů na Moravě? (Český rozhlas)

Archeologové objevili na Moravě předměty z doby římského osídlení (ČT 24)

Kniha představuje Římany (Deník.cz)

Archeologové objevili pozůstatky desáté legie císaře Marka Aurelia (Český rozhlas)

Marcomania: Římské zájmy na Moravě (Český rozhlas)

Archeologové odkrývají u Nových Mlýnů římský lazaret (Tyden.cz)

Archeologové zoumají římskou vojenskou základnu v Dolních Dunajovicích (Radio.cz)