vyhledat> | domů>

 

Dodnes nejdůležitějším a také v celoevropském kontextu unikátní lokalitou ukrývající hodnotné archeologické informace o událostech v období tzv. markomanských válek (166–180 n. l.) zůstává tehdejší ústřední vojenská opevněná báze na Hradisku u Mušova. Vybudovali ji pravděpodobně v letech 172–180 n. l. vojáci císaře Marca Aurelia hluboko v nitru nepřátelského území, zhruba 80 km severně od antické Vindobony (dnes Vídeň). Zaujímá plochý vrchol, jižní a východní svah mírného, nad okolní terén zhruba o 50 metrů vyvýšeného návrší na levém břehu řeky Dyje. Z této strategicky výhodné polohy bylo možné kontrolovat a ovládat jak křižovatky říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou a Svratky s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél jmenovaných řek.

 

 

Pro podrobnější informace o jednotlivých stavbách klikněte na ikonu

 

V současné době probíhá zpracovávání starších nálezových fondů, budování jednotné GIS kompatibilní databáze terénních jevů a nálezových kategorií, prezentace lokality na mezinárodních odborných fórech, příprava zapojení jeho zkoumání do projektů s mezinárodní účastí a také příprava památkové prezentace vybraných objektů pro veřejnost. Neustály ani terénní aktivity na lokalitě: postupně je prováděna systematická geofyzikální a povrchová prospekce celého areálu a především v rámci větších investičních záměrů se v letech 2008 a 2009 uskutečnily rozsáhlé odkryvy v jeho jihovýchodní části. Ty mj. přinesly unikátní objev základů dřevěné budovy interpretované jako římská vojenská nemocnice, tzv. valetudinarium.