vyhledat> | domů>

 

Tradice vědeckého bádání o římsko-germánských vojenských konfrontacích byla v Archeologickém ústavu AV ČR Brno založena v 80-tých letech minulého století J. Tejralem, nicméně dodnes zůstává živým tématem s velkým potenciálem historické výpovědi. Výzkumný tým pracoviště ARÚB v Dolních Dunajovicích se snaží plynule navázat na výzkumné aktivity, které se v posledních dvou desetiletích realizovaly pod vedením J. Tejrala a formou teoretického i terénního výzkumu nadále rozvíjí řešení dílčích okruhů otázek, spojených s pobytem římského vojska na našem území.