vyhledat> | domů>

 

Do procesu dokumentace a prezentace archeologických památek byla v poslední době začleněna také tvorba 3D digitální dokumentace vybraných artefaktů. Vytváří se trvalá forma digitální dokumentace archeologických evidencí, disponujících spojitými prostorovými informacemi. Tato forma dokumentace se vyznačuje vysokou prostorovou přesností, která umožňuje další využití (tvorba replik pomocí 3D tiskárny, morfometrická statistická analýza tvaru, prezentační animace apod.). Pro digitální dokumentaci vybraných archeologických artefaktů byl použit 3D scanner MicroScribe 3D G2X s rozšířením laserové hlavy MicroScann 3D (detaily a základní technická dokumentacena dostupné zde). Zařízení umožňuje maximální rozlišení 0,23 mm s akčním rádiem ramene 1,27 m. Princip skenování je založen na bázi snímání pozice laseru na povrchu skenovaného objektu (sběr zhruba 26 000 bodů za sekundu), který je stereoskopicky snímán a díky známe pozici v prostoru (klouby ramene zařízení Micro Scribe) umožňuje zjištění pozice. Při jednorázovém skenování (bez změny pozice předmětu) lze skenovat předměty do velikosti zhruba 30 x 30 x 30 cm. V případě rozměrnějších objektů lze využít metod automatického či manuálního referencování jednotlivých skenů objektu, které jsou na závěr spojeny do jednoho celku.

 

 

 

 

Pro sběr a zpracování prostorových dat byl využit software Micro Scan Tools, který je k 3D scanneru MicroScribe 3D G2X s přídavnou laserovou hlavou Micro Scann 3D dodáván výrobcem. Program umožňuje real-time záznam skenování, tvorbu mračna bodů (point cloud), jeho editaci, filtrování a interpolaci 3D triangulační mřížky (mesh) skenovaného objektu. V první fázi skenování je pořízeno primární mračno bodů (point cloud), které je získáno z jednoho či více skenů (podle rozměru či spojení rubu a líce skenovaného předmětu). Tato primární data však obsahují velké množství nepřesností („falešných“ bodů) vzniklých z chyb při odrazu a záznamu pozice laseru na povrchu skenovaného předmětu. Pomocí různých softwarových filtrů a nástrojů pro editaci a opravu v programu Micro Scan Tools je nutné tato data dále upravovat. Po odstranění všech chyb v mračně bodů je možné provést interpolaci 3D modelu skenovaného předmětu do podoby triangulární mřížky (mesh), kterou lze ještě dále filtrovat. Výsledný model je možné exportovat do řady formátů různých 3D modelovacích programů (3D Studio Max, Maya, Blender, Google SketchUp atd.) pro další zpracování (úprava textur, či zapojení do rozsáhlejších 3D modelů).

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Příklad vizualizace 3D skenu římské kolínkovité spony.