EN
- Příjďte navštívit náš stánek na Festivalu vědy 2016 na Kraví hoře v Brně, vice...
-Byla otevřena naučná stezka na Hradisku u Mušova, více...
-Video modelu budovy valetudinaria z Hradiska u Mušova, více...
-Video modelu budovy lázní z Hradiska u Mušova, více...

 

vyhledat>

 

1Pracoviště Archeologického ústavu v Dolních Dunajovicích vzniklo v roce 1981 především pro potřeby záchrany archeologických památek, ohrožených stavbou novomlýnských nádrží. Od roku 1986 se postupně vyprofilovalo jako specializované pracoviště, zaměřené především na zkoumání tzv. doby římské a stěhování národů (1. až 6. st. n. l.).

 

hmm

3V roce 1999 pracoviště po letech nájmu ve farní budově získalo v obci vlastní budovu, jejíž postupná rekonstrukce byla dokončena v nedávné době a dnes poskytuje plnohodnotné zázemí pro špičkovou vědeckou práci v oboru. Archeologové a výzkumní technici pracující na této expozituře se věnují terénním výzkumům, zpracovávají nalezené artefakty a také se podílí na záchraně stavebními aktivitami ohrožených památek v regionu.

 

2Prioritní vědecký zájem je věnován poznávání světa germánských kmenů osídlujících jižní Moravu po přelomu letopočtu. Mezi největší atraktivity pak lze zařadit také v celoevropském měřítku unikátní památky, zanechané zde slavnými římskými legiemi císaře Marka Aurelia ve druhé polovině 2. st. n. l. Výsledky práce odborníků z detašovaného pracoviště v Dolních Dunajovicích jsou pravidelně zveřejňovány na tuzemské a mezinárodní odborné scéně a také jsou průběžně prezentovány pro širokou veřejnost.